Peadselt valmib turvaline aiaga piiratud videovalvega parkla 30-le veoautole